Vaques 03 JORDI ALCOBE Trumfes 03 MARISA LUNA Vaques 02 Trumfes 02 MARISA LUNA Tabac 03 JOSEP CASAL Tabac 02 Apicultura 03 JULIO RIVAS Tabac 01 Trumfes 01 MARISA LUNA PAM 02 MARISA LUNA Tabac 04 MARISA LUNA Turisme rural 01 DANIEL TORRES Vaques 01 Cabrits 01 MARISA LUNA Apicultura 01 PABLO TAPIA PAM 01 MARISA LUNA Apicultura 02 PABLO TAPIA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
CURS D'AGRICULTURA ECOLÒGICA
Els agricultors i ramaders interessats en portar a terme una gestió sostenible de les seves explotacions i en harmonia amb el medi ambient podran assistir al curs d’agricultura ecològica que organitza l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra amb el recolzament de Banca Privada d’Andorra. La Fundació Emys serà l’encarregada de transmetre als productors les nocions bàsiques de gestió agrícola ecològica relatives tant a les tècniques de producció com als aspectes de certificació i comercialització de productes ecològics.

La responsabilitat per portar a terme pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi ambient motiva diferents actuacions per elevar els coneixements tècnics del sector i, entre elles, la programació del curs Fonaments de l’agricultura ecològica i la gestió més sostenible de la producció agrícola que serà impartit per la Fundació Emys, una institució d’interès general ubicada a Girona que es dedica a l’estudi, la conservació i la divulgació del patrimoni natural.

El curs tindrà una durada de 32 hores distribuïdes en quatre jornades que es faran coincidir en dissabtes per facilitar l’assistència. Cadascuna d’aquestes jornades, impartides durant els mesos de febrer i maig, es dividirà en dues sessions. matí i tarda, que alternaran la teoria amb la pràctica per conferir a la formació la màxim aplicabilitat possible.

Les matèries impartides pretenen abastir un gran ventall d’aspectes per proporcionar pautes a seguir en moltes situacions de la pràctica agrària diària. Entre els quals destaquen:

1. Fonaments de l’agricultura ecològica
2. Planificació i mecanització de cultius ecològics
3. Ramaderia i apicultura ecològica
4. Certificació i comercialització de productes en agricultura ecològica
5. Compostatge i vermicompost en agricultura ecològica
6. Fertilització, purins i adobs verds en agricultura ecològica
7. Plagues, fongs i malalties: prevenció terapèutica en producció ecològica
8. Cultius d’hivern i sistemes de protecció en correu extensiu ecològic.

El curs també comptarà amb professionals habituals de la docència com el Sr. Jordi Puig Roca, llicenciat en Ciències Ambientals (UdG) i màster en Canvi Climàtic i Canvi Global Ambiental (UAB), el Sr. Marc Vilahur Chiaraviglio, Ambientòleg, la Sra. Alexandra Masó Llorente, llicenciada en Ciència Política i en Investigació i Tècniques de Mercat (UAB) i el Sr. Kilian Sampol Aligué, Enginyer tècnic agrònom.

Donat que les places són limitades, totes les persones interessades en assistir-hi, s’han de posar en comunicació amb el despatx de l’Associació -ja sigui per telèfon o bé per correu electrònic- abans del 24 de gener per reservar una plaça, la qual es formalitzarà mitjançant una inscripció de 20 €.
contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP