Apicultura 02 PABLO TAPIA Vaques 01 Tabac 02 Cabrits 01 MARISA LUNA Trumfes 03 MARISA LUNA PAM 02 MARISA LUNA Apicultura 01 PABLO TAPIA Turisme rural 01 DANIEL TORRES Vaques 03 JORDI ALCOBE Tabac 03 JOSEP CASAL Apicultura 03 JULIO RIVAS Tabac 01 Vaques 02 Trumfes 02 MARISA LUNA Trumfes 01 MARISA LUNA PAM 01 MARISA LUNA Tabac 04 MARISA LUNA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Avis Legal

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal i dels seus continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís legal. L'usuari respondrà enfront de l’Associació de Pagesos i ramaders del Principat d’Andorra, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb finalitats lesives vers els béns o interessos de l’Associació de Pagesos i ramaders del Principat d’Andorra o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de l’Associació de Pagesos i ramaders del Principat d’Andorra.

Amb caràcter enunciatiu i de cap manera limitatiu, l'usuari, d'acord amb la legislació vigent, haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per l’Associació de Pagesos i ramaders del Principat d’Andorra.

Tot el contingut que pugui ser descarregat del Portal de l’Associació de Pagesos i ramaders del Principat d’Andorra és per a ús personal i, no pot ser utilitzat per a altres fins, qualssevol que siguin, ni cedit a tercers.

| |

contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP