Trumfes 01 MARISA LUNA PAM 01 MARISA LUNA Trumfes 03 MARISA LUNA Tabac 04 MARISA LUNA Turisme rural 01 DANIEL TORRES Tabac 02 Tabac 01 PAM 02 MARISA LUNA Vaques 02 Tabac 03 JOSEP CASAL Vaques 01 Trumfes 02 MARISA LUNA Apicultura 02 PABLO TAPIA Apicultura 01 PABLO TAPIA Cabrits 01 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS Vaques 03 JORDI ALCOBE
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
PLA DE RECERCA SOBRE LA TRUMFA DE QUALITAT
La trumfa o patata es cultiva de forma tradicional a Andorra sota la forma de tres varietats principament. Les noves exigències del mercat aconsellen l'estudi d'altres varietats per a valorar la seva adaptabilitat al Principat i producció. Aquest és l'objectiu del pla de recerca de l'Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d'Andorra sobre la trumfa de qualitat.

El passat dimecres 20 d'agost el Govern va acordar atorgar un ajut a l'Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d'Andorra per a la realització d?un pla de recerca consistent en l?estudi sobre el comportament i l?adaptació d?una sèrie de varietats de patata a les condicions edafoclimàtiques i culturals del Principat d?Andorra. La finalitat del mateix és trobar varietats que ofereixin un producte de qualitat adaptat a les noves tendències de consum.

Es planteja un treball de quatre anys d?estudi per tal de:

 

-          Conèixer el ritme de vegetació de cadascuna de les varietats assajades i la seva adaptació a les condicions edafoclimàtiques del Principat.

-          Conèixer i controlar les pràctiques culturals més adients.

-          Conèixer les diferents plagues i malalties que poden actuar sobre el cultiu, així com els mitjans de lluita més adients.

-          Conèixer el seu rendiment i la qualitat del producte obtingut.

-          Valorar la qualitat gustativa i aptitud culinària de les espècies assajades.

-          Donar a conèixer les varietats seleccionades al públic.

 

 Els assajos es realitzaran sobre 14 varietats de trumfes: 11 noves més les 3 que es cultiven tradicionalment al Principat: Kennebec, Beauvais i Red Pontiac, i tindrà lloc a 5 localitzacions.

 

L'estudi compta amb el recolzament de M. Michel Malet, de l'empresa Midi Agro Consultant, que oferint una experiència professional en aquest cultiu de més de 20 anys, desenvolupa estudis semblants arrel del mon.

contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP