Vaques 02 Vaques 01 Vaques 03 JORDI ALCOBE Apicultura 03 JULIO RIVAS Trumfes 01 MARISA LUNA Tabac 01 PAM 01 MARISA LUNA Apicultura 02 PABLO TAPIA Tabac 03 JOSEP CASAL Tabac 02 PAM 02 MARISA LUNA Apicultura 01 PABLO TAPIA Tabac 04 MARISA LUNA Turisme rural 01 DANIEL TORRES Trumfes 02 MARISA LUNA Cabrits 01 MARISA LUNA Trumfes 03 MARISA LUNA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
LES PASTURES SUPRA-FORESTALS D'ANDORRA OPTEN AL SEGELL SIPAM
Els treballs que el Govern d'Andorra va aprovar al desembre del 2020 per poder presentar la candidatura d’Andorra al programa SIPAM (Sistemes importants del patrimoni agrícola Mundial) de la FAO han arribat a la seva finalització. 

La designació SIPAM té per objectiu posar en valor agroecosistemes gestionats de manera sostenible per comunitats que viuen en una relació intrínseca amb el territori, destacant en ells una biodiversitat notable, coneixements tradicionals, trets culturals característics i un gran paisatge. Uns valors que l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació ha reconegut en 62 llocs al voltant del món (corresponents a 22 països) des del 2005.

Es tracta d'una oportunitat per posar en valor el sistema agropastoral d’Andorra, així com el sistema productiu agrari i ramader basat en l’aplicació de pràctiques tradicionals de muntanya i en la producció de productes agraris i alimentaris de qualitat. En definitiva, de reconèixer el valor dels sistemes agrícoles tradicionals des del punt de vista social, cultural i ambiental.

La redacció de la candidatura ha estat treballada de forma participativa pels diversos departaments del Govern concernits, així com pels comuns i el mateix sector agrari i ramader a través de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA). Finalitzada, properament es sotmetrà a consideració del Govern la seva aprovació per poder-la dipositar a a les instàncies competents de la FAO.

Serà un gran motiu de satisfacció el reconeixement del sistema agropastoral del país i, en conseqüència, del patrimoni natural i cultural que preserva.
 
contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP