Apicultura 02 PABLO TAPIA Tabac 03 JOSEP CASAL Vaques 02 Trumfes 02 MARISA LUNA Cabrits 01 MARISA LUNA Apicultura 01 PABLO TAPIA Tabac 02 Tabac 04 MARISA LUNA Tabac 01 PAM 02 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS Trumfes 01 MARISA LUNA Vaques 03 JORDI ALCOBE Trumfes 03 MARISA LUNA PAM 01 MARISA LUNA Vaques 01 Turisme rural 01 DANIEL TORRES
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Condicions del fons de compensació del bestiar
L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra, amb el suport tècnic del Departament d’Agricultura, realitza la gestió del fons de compensació per al bestiar boví, equí, oví i caprí del Principat d’Andorra.Amb els fons recaptats, formats pel 100% de la quota pagadora pels ramaders, es cobreix una sèrie de danys que poden patir els animals assegurats durant el període de garantia. Aquests danys, així com les condicions de subscripció i cobertura queden recollits als documents aplicables a les diferents campanyes.

Les condicions són revisades anualment per actualitzar-les i adaptar-les a les necessitats dels ramaders acollits, tot vetllant per la funcionalitat i la sostenibilitat del sistema implantat. 

Fons compensació del bestiar
contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP