Vaques 02 Tabac 03 JOSEP CASAL Vaques 01 Turisme rural 01 DANIEL TORRES PAM 02 MARISA LUNA Vaques 03 JORDI ALCOBE Tabac 01 Apicultura 01 PABLO TAPIA Trumfes 01 MARISA LUNA Tabac 04 MARISA LUNA Cabrits 01 MARISA LUNA Apicultura 02 PABLO TAPIA Tabac 02 Apicultura 03 JULIO RIVAS Trumfes 03 MARISA LUNA Trumfes 02 MARISA LUNA PAM 01 MARISA LUNA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Condicions del fons de compensació del bestiar
L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra, amb el suport tècnic del Departament d’Agricultura, realitza la gestió del fons de compensació per al bestiar boví, equí, oví i caprí del Principat d’Andorra.Amb els fons recaptats, formats pel 100% de la quota pagadora pels ramaders, es cobreix una sèrie de danys que poden patir els animals assegurats durant el període de garantia. Aquests danys, així com les condicions de subscripció i cobertura queden recollits als documents aplicables a les diferents campanyes.

Les condicions són revisades anualment per actualitzar-les i adaptar-les a les necessitats dels ramaders acollits, tot vetllant per la funcionalitat i la sostenibilitat del sistema implantat. 

Fons compensació del bestiar
contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP