Turisme rural 01 DANIEL TORRES Cabrits 01 MARISA LUNA Trumfes 02 MARISA LUNA PAM 01 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS Tabac 01 Vaques 03 JORDI ALCOBE Vaques 02 Apicultura 01 PABLO TAPIA PAM 02 MARISA LUNA Apicultura 02 PABLO TAPIA Trumfes 01 MARISA LUNA Vaques 01 Tabac 04 MARISA LUNA Trumfes 03 MARISA LUNA Tabac 02 Tabac 03 JOSEP CASAL
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Tabac

El cultiu del tabac és el principal motor de l’agricultura del país. La seva gran importància pel sector, la gestió que comporta i la relació amb els fabricants responsables de la seva compra van promoure en un inici la creació de l'Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d'Andorra.

L’Associació ha vetllat i vetlla per la seva continuïtat i sostenibilitat en el temps. Actualment, a banda de responsabilitzar-se del contacte amb els diferents agents implicats, l'APRA s'encarrega dels tràmits relacionats amb la seva plantació i recollida, així com de donar cobertura a tots els seus associats mitjançant un fons de cobertura solidari.L'Associació de Pagesos i Ramaders dóna els següents serveis als seus associats:

- Declaració de plantació
L'APRA recull les declaracions de les plantacions de tabac de tots els colliters ja sigui directament al seu despatx , ja sigui a través de la part privada de la seva pàgina web, durant el període establert a tal efecte.

- Recollida de declaracions de sinistre
Els accidents produïts per la pedra o el gel poden comunicar-se directament al despatx de l'APRA o a través de la zona privada de la pàgina web durant tot el període de cobertura.

- Peritatge i avaluació dels danys
Els tècnics de l'APRA visiten els camps en els quals s'han declarat  gelades o pedregades per quantificar els danys produïts.

-  Organització de la venda del tabac
L'APRA s'encarrega -de forma coordinada amb els fabricants- de la preparació de la venda a través del lliurament d'etiquetes i fulls de venda, així com de l'establiment d'una planificació de la recollida dels cupos de tabac durant els dies determinats pels fabricants.

- Seguiment de les dades
L'Associació realitza el seguiment de totes les dades i aspectes relacionats amb el cultiu del tabac i vetlla per la seva defensa i supervivència.


 contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP