PAM 01 MARISA LUNA Turisme rural 01 DANIEL TORRES Trumfes 02 MARISA LUNA Trumfes 01 MARISA LUNA Vaques 02 Vaques 03 JORDI ALCOBE Tabac 01 Apicultura 01 PABLO TAPIA Vaques 01 Tabac 02 Apicultura 02 PABLO TAPIA Tabac 03 JOSEP CASAL Trumfes 03 MARISA LUNA Tabac 04 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS Cabrits 01 MARISA LUNA PAM 02 MARISA LUNA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Línies de treball
L’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra treballa perquè l’agricultura i la ramaderia continuïn sent un sector productiu de gran importància per a l’economia del Principat. Aquesta finalitat comporta l’adaptació permanent del mateix a un entorn cada vegada més exigent que implica, per un costat, la millora continua de les explotacions agràries i de les tècniques de gestió i, per un altre, la diversificació de les produccions per donar resposta a les noves demandes del mercat.

Dins d’aquest context, és de gran importància posar en valor les aportacions del sector agrari al conjunt de la societat, ja que la preservació de la natura i el territori té una importància cabdal sobre el turisme, el comerç i l’economia en general. No s’ha d’oblidar que els pagesos i els ramaders són els verdaders artífexs del paisatge.


El gran volum de treball a assolir per part de l’Associació de Pagesos i Ramaders i les diferents línies de treball, van motivar ja des del 2007 la creació de diferents comissions de treball que treballen en la defensa, evolució i millora dels diferents aspectes a tractar i assoleixen quotes d’eficàcia prou elevades. Actualment, les comissions de treball definides són les següents:

Comissió de Tabac

Xavier COMA GASIA - Coordinador
Meritxell BARÓ CARDET
Miquel FONT PUIGCERNAL
Àlex GASPÀ BRINGUERET
Julià LOAN FONT
Jesús MAESTRE PAL
Ramon RICH MALÉ

Comissió de Ramaderia

Meritxell BARÓ CARDET - Coordinadora
Gerard BERNÉ ASENSIO
Josep CASAL MANDICÓ
Guillem CAVA ADELLACH
Julià LOAN FONT
Simona NAUDÍ UBACH
Roger TORRES ORPINELL

Comissió de Cultius complementaris

Simona NAUDÍ UBACH - Coordinadora
Antoni ANDORRÀ MONTANÉ
Meritxell BARÓ CARDET
Gerard BERNÉ ASENSIO
Jean-Claude CAMINAL GASET
Esteve DE PABLO ISERN
Roger TORRES ORPINELL

Comissió de Turisme rural

Esteve TOR ARMENGOL – Coordinador
Joan Albert FARRÉ SANTURÉ
Simona NAUDÍ UBACH
Andreu RICH MARTELL
Roger TORRES ORPINELL

Comissió d’Apicultura

Julio RIVAS QUESADA - Coordinador
Patrícia BENETKA GRAU
Ramon RICH MALÉ
Cristina TOR ARMENGOL
Roc TORRES BARÓ

Comissió de vedats de caça

Joan BONET ESCANCIANO - Coordinador
Gerard BERNÉ ASENSIO
Guillem CAVA ADELLACH
Esteve DE PABLO ISERN
Miquel FONT PUIGCERNAL
Ramon RICH MALÉ
Roger TORRES ORPINELL
Carles VERDAGUER PUJANTELL

Comissió econòmica

Andreu RICH MARTELL-Coordinador
Antoni ANDORRÀ MONTANÉ
Joan Albert FARRÉ SANTURÉ
Miquel FONT PUIGCERNAL
Jesús MAESTRE PAL
Esteve TOR ARMENGOL
Roc TORRES BARÓ

Comissió de comunicació

Roc TORRES BARÓ – Coordinador
Meritxell BARÓ CARDET
Simona NAUDÍ UBACH
Andreu RICH MARTELL
Esteve TOR ARMENGOL


 contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP