Cabrits 01 MARISA LUNA Vaques 02 Vaques 01 Tabac 04 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS Tabac 01 Trumfes 03 MARISA LUNA Tabac 03 JOSEP CASAL PAM 01 MARISA LUNA Turisme rural 01 DANIEL TORRES Vaques 03 JORDI ALCOBE PAM 02 MARISA LUNA Trumfes 02 MARISA LUNA Tabac 02 Apicultura 02 PABLO TAPIA Trumfes 01 MARISA LUNA Apicultura 01 PABLO TAPIA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Línies de treball
L’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra treballa perquè l’agricultura i la ramaderia continuïn sent un sector productiu de gran importància per a l’economia del Principat. Aquesta finalitat comporta l’adaptació permanent del mateix a un entorn cada vegada més exigent que implica, per un costat, la millora continua de les explotacions agràries i de les tècniques de gestió i, per un altre, la diversificació de les produccions per donar resposta a les noves demandes del mercat.

Dins d’aquest context, és de gran importància posar en valor les aportacions del sector agrari al conjunt de la societat, ja que la preservació de la natura i el territori té una importància cabdal sobre el turisme, el comerç i l’economia en general. No s’ha d’oblidar que els pagesos i els ramaders són els verdaders artífexs del paisatge.


El gran volum de treball a assolir per part de l’Associació de Pagesos i Ramaders i les diferents línies de treball, van motivar ja des del 2007 la creació de diferents comissions de treball que treballen en la defensa, evolució i millora dels diferents aspectes a tractar i assoleixen quotes d’eficàcia prou elevades. Actualment, les comissions de treball definides són les següents:

Comissió de Tabac

Meritxell BARÓ CARDET
Xavier COMA GASIA - Coordinador
Miquel FONT PUIGCERNAL
Àlex GASPÀ BRINGUERET
Jesús MAESTRE PAL
Ramon RICH MALÉ
Roger TORRES ORPINELL

Comissió de Ramaderia

Meritxell BARÓ CARDET
Guillem CAVA ADELLACH
Xavier COMA GASIA
Àlex GASPÀ BRINGUERET
Simona NAUDÍ UBACH
Roger TORRES ORPINELL

Comissió de Cultius complementaris

Meritxell BARÓ CARDET
Xavier COMA GASIA
Esteve DE PLABLO ISERN
Joan Albert FARRÉ SANTURÉ - Coordinador
Miquel FONT PUIGCERNAL
Àlex GASPÀ BRINGUERET
Jesús MAESTRE PAL
Ramon RICH MALÉ
Esteve TOR ARMENGOL
Roc TORRES BARÓ
Roger TORRES ORPINELL

Comissió de Desenvolupament del sector
Antoni ANDORRÀ MONTANÉ
Meritxell BARÓ CARDET
Xavier COMA GASIA
Joan Albert FARRÉ SANTURÉ
Miquel FONT PUIGCERNAL
Àlex GASPÀ BRINGUERET
Jesús MAESTRE PAL
Jordi PUY SEGURA
Ramon RICH MALÉ
Esteve TOR ARMENGOL - Coordinador
Roc TORRES BARÓ

Comissió d’Apicultura
Meritxell BARÓ CARDET
Xavier COMA GASIA
Matihieu GARAUD
Emi MATARODONA  CORRETJA
Julio RIVAS QUESADA 
Alexandre SERGEAT
Esteve TOR ARMENGOL
Roc TORRES BARÓ - Coordinador

Comissió de Fauna

Meritxell BARÓ CARDET
Joan BONET ESCANCIANO - Coordinador
Guillem CAVA ADELLACH
Xavier COMA GASIA
Ramon RICH MALÉ
 contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP