Tabac 02 Turisme rural 01 DANIEL TORRES PAM 02 MARISA LUNA Vaques 02 Vaques 01 Tabac 01 Tabac 04 MARISA LUNA Apicultura 02 PABLO TAPIA Tabac 03 JOSEP CASAL Trumfes 02 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS Trumfes 01 MARISA LUNA Vaques 03 JORDI ALCOBE Apicultura 01 PABLO TAPIA PAM 01 MARISA LUNA Trumfes 03 MARISA LUNA Cabrits 01 MARISA LUNA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Sessió informativa sobre l'impost IAE i IS
Amb la voluntat d’informar sobre les obligacions tributàries que afecten els titulars i els treballadors de les explotacions agràries, l’Associació de Pagesos i Ramaders, juntament amb Dimensió Consultors, va organitzar una sessió informativa guiada per l'empresa de consultoria i assessoria econòmica Alfa Capital. La jornada va tenir lloc el dijous 13 de setembre a la Sala d’Actes del Centre Cultural la Llacuna d'Andorra la Vella.

L’ordenació de l’economia andorrana i el context actual han conduit l’Administració a la imposició de nous impostos que afecten tant a les societats com a les persones físiques que obtenen beneficis amb el desenvolupament d’una activitat econòmica. Aquests nous impostos directes són l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques.

L’impost sobre societats té incidència sobre estructures que ja estan habituades a complir altres exigències legals, mentre que l’impost sobre les activitats econòmiques té incidència sobre els titulars de les explotacions agràries –ja siguin grans o petites- els arrendataris, els masovers i la resta de figures que desenvolupen una activitat per compte propi i que es troben, en alguns casos i de forma tradicional, allunyats del tractament empresarial que impera en altres àmbits de la societat. Aquest aspecte, juntament amb la variada casuística que es detecta a nivell de relacions laborals dins del sector, fa que la seva ordenació sigui complexa i necessiti, en alguns casos, d’una guia.

Agreuja la situació el fet que l’aplicació pràctica de la legislació deixi un cert espai a la interpretació i que la pròpia Administració no pugui aclarir sempre de forma fefaent, a hores d’ara, alguns aspectes de difícil tractament a causa de la novetat de l’impost.

L’Associació de Pagesos i Ramaders ha pogut constatar a través del contacte amb els seus associats la preocupació que causa la correcta interpretació de les exigències legals i, per aquest motiu, ha considerat molt oportuna la realització d’aquesta sessió informativa amb l’esperit de poder solucionar el màxim de dubtes possibles i facilitar-los el compliment de les noves obligacions fiscals.

Per assolir aquesta fita, Dimensió Consultors, l’empresa encarregada del seguiment comptable de l’Associació des de ja fa alguns anys, es va oferir a preparar aquesta sessió des de la valuosa perspectiva que atorga la proximitat al sector, fonamental a l’hora de comptar amb una visió molt real de les dificultats a les que s’enfronten els pagesos i ramaders en el moment de portar a la pràctica els preceptes legals. Per atorgar-li la màxima rigorositat informativa va recolzar-se d’una altra gran empresa especialitzada en l’assessoria i auditoria econòmica, Alfa Capital, que finalment va ser la responsable de dirigir la presentació a través d’un gran especialista i comunicador, el Sr. Antoni Bisbal Galbany.

Els nostres associats poden consultar la presentació projectada durant la sessió en aquest mateix apartat entrant com a usuari privat de la nostra web.contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP