Trumfes 02 MARISA LUNA Vaques 03 JORDI ALCOBE Apicultura 02 PABLO TAPIA PAM 02 MARISA LUNA Turisme rural 01 DANIEL TORRES PAM 01 MARISA LUNA Vaques 02 Cabrits 01 MARISA LUNA Tabac 02 Tabac 04 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS Apicultura 01 PABLO TAPIA Tabac 01 Vaques 01 Tabac 03 JOSEP CASAL Trumfes 03 MARISA LUNA Trumfes 01 MARISA LUNA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Curs d'ensinistrament de gossos d'atura
Durant l’any 2011 es va organitzar una formació relacionada amb l’ensinistrament dels gossos d’atura amb l’objecte de poder aprofitar les habilitats d’uns animals que eren utilitzats tradicionalment en la vigilància dels ramats a la zona dels Pirineus i a totes aquelles zones visitades com a conseqüència de la transhumància del bestiar.

L’evolució del pasturatge cap a la conducció del bestiar seguint un itinerari predeterminat de zones tancades —per exemple amb fil elèctric— ha motivat un desús dels gossos amb aquesta finalitat. Tanmateix, la falta de recursos de personal a les explotacions ramaderes posa de relleu la idoneïtat de reprendre aquesta eina de treball eficient com a suport a la tasca del ramader.


La falta d’hàbits i de coneixements pel que fa a l’ensinistrament dels gossos va motivar la necessitat de recuperar les estratègies bàsiques sota una òptica actualitzada, mitjançant una adequada formació amb la finalitat era retrobar l’equip de treball perfecte.

L’Escola canina YELEEN, amb seu a Igoa (Navarra), a través del seu representant, el Sr. Fermín Ainzúa, ha estat l’encarregada de portar a terme aquesta formació, que ha durat tres sessions, per afrontar els diferents contextos que marquen l’activitat ramadera: quan encara el bestiar no ha pujat a la muntanya, quan els ramats baixen d’aquesta per començar l’estabulació i durant aquest mateix període.

Els objectius generals han estat conèixer i desenvolupar tant hàbits i pautes de comportament bàsiques cap al gos com un sistema de treball per al seu correcte ensinistrament. Per assolir-los s’han tractat els continguts que es detallen a continuació:

1. L’alimentació i la higiene.
2. L’anàlisi de la correcta ubicació d’un gos d’atura.
3. L’instint i la motivació.
4. L’acceptació de les limitacions del gos i del seu responsable.
5. Les races, tipus de funcions, qualitats i limitacions.
6. La diferència entre el respecte i la por.
7. Les solucions errònies.
8. Les etapes d’aprenentatge.
9. La participació directa en l’aprenentatge del propi gos.
10. Les pràctiques habituals negatives.
11. L’educació i l’ensinistrament.
12. La sensibilització.
13. La valoració de la relació causa-efecte entre el comportament del conductor i el comportament del gos.

Les especials característiques del curs van obligar a disposar d’una sèrie d’elements, com un lloc ampli i completament tancat allunyat de les vies de comunicació per preservar la tranquil•litat dels animals i un grup d’ovelles d’un mateix ramat en perfectes condicions físiques, entre d’altres. Els ramaders assistents van poder portar un o varis gossos per realitzar les diferents pràctiques d’ensinistrament programades.

Les explicacions aportades en el decurs de la formació es consideren seran de gran utilitat de cara a l’educació, principalment, dels nous cadells de gos. La reconducció de la conducta dels gossos adults és més complexa, tot i que hi ha punts sobre els quals es podrà incidir en vistes a una millora gràcies a la informació rebuda.


contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP