Vaques 03 JORDI ALCOBE Apicultura 02 PABLO TAPIA Vaques 01 PAM 02 MARISA LUNA PAM 01 MARISA LUNA Trumfes 01 MARISA LUNA Vaques 02 Tabac 04 MARISA LUNA Turisme rural 01 DANIEL TORRES Tabac 01 Tabac 02 Trumfes 03 MARISA LUNA Cabrits 01 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS Trumfes 02 MARISA LUNA Apicultura 01 PABLO TAPIA Tabac 03 JOSEP CASAL
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Curs de podologia bovina
Després de ser constatada la necessitat de formació dels ramaders pel que respecta a la prevenció i tractament de les malformacions que es presenten sovint als peus de les mares de cria a causa dels grans períodes d’estabulació als quals se sotmeten, la cura de les peülles del bestiar boví es va plantejar com una acció important per millorar el maneig i la higiene de la cabana bovina amb el consegüent augment de la producció.

Aquesta necessitat va donar origen a dos plans de formació realitzats durant els anys 2009 i 2010, recolzats i subvencionats pel Ministeri d’Economia i Agricultura, que van comptar amb l’assistència de personal tècnic especialitzat de l’empresa ANKA, dedicada a la cura de les peülles de les vaques i prestadora de serveis de retall funcional a les explotacions de Navarra, així com de cursos de formació en aquestes matèries.

Durant les formacions es va tractar la podologia bovina tant des d’un punt de vista teòric com pràctic. La teoria va presentar les conseqüències derivades de la problemàtica de les vaques coixes, relacionant-se amb la disminució de la producció lletera i càrnia, sent el primer tipus de producció, la lletera, el que acumula més problemàtiques podals, donat que els animals estan estabulats pràcticament la totalitat de la seva vida. La producció càrnia, més propera a la nostra realitat, -amb un règim d’estabulació limitat en el temps i un període de pasturatge relativament llarg- presenta patologies menys severes tant en qualitat com en quantitat.

Es va abordar, de forma força entenedora, el coneixement bàsic de la peülla i de la seva mecànica de recolzament, així com les principals patologies podals amb les que es pot enfrontar el ramader. Tractant-se en tots els casos la seva identificació etiològica, el tractament a realitzar i les mesures preventives a tenir en compte.

La part pràctica va permetre consolidar els coneixements adquirits a la formació teòrica mitjançant l’assaig de les tècniques presentades, sempre sota la supervisió del tècnic responsable. Es va assajar la subjecció dels animals i les intervencions amb caràcter preventiu i curatiu.

El curs es va valorar com molt necessari i profitós per part dels alumnes que hi van assistir, amb un nivell molt apropiat als ramaders del país i al tipus de bestiar produït. La impressió general és que ha donat autonomia als productors a l’hora de fer front a aquests tipus de problemes.


contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP