Tabac 04 MARISA LUNA Turisme rural 01 DANIEL TORRES Vaques 03 JORDI ALCOBE Cabrits 01 MARISA LUNA Vaques 02 Apicultura 03 JULIO RIVAS PAM 02 MARISA LUNA Tabac 01 Tabac 02 Trumfes 02 MARISA LUNA PAM 01 MARISA LUNA Apicultura 01 PABLO TAPIA Trumfes 03 MARISA LUNA Vaques 01 Tabac 03 JOSEP CASAL Apicultura 02 PABLO TAPIA Trumfes 01 MARISA LUNA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Curs de profilaxi i patologia apícola
Per a les explotacions apícoles moltes vegades és difícil, i poc viable, poder comptar amb veterinaris especialitzats en abelles cada cop que detecten una problemàtica. Aquesta realitat justifica la gran importància de disposar de certs coneixements per poder, per un costat, prevenir les malalties i, per un altre, actuar de forma responsable davant aquestes.

És per aquesta raó que l’Associació de Pagesos i Ramaders va organitzar durant la primavera 2009 el Curs sobre profilaxi i patologia apícola subvencionat pel Govern d’Andorra. Valoritzar les bones pràctiques apícoles com l’eina bàsica de la profilaxi, així com identificar les diferents patologies i les principals estratègies terapèutiques associades, van ser els eixos centrals del pla de formació subvencionat pel Govern amb la finalitat d’ajudar els apicultors a vetllar per l’estat sanitari de les seves colònies.


El ponent va ser l'experimentat veterinari d’abelles i apicultor Sr. Esteve Miràngels i Feixes, que va iniciar les sessions teòriques amb l’estudi dels factors predisposants de malaltia, com poden ser aquells relacionats amb la climatologia, la disposició de les arnes, el maneig, la utilització de les eines, els tractaments, etc. per passar a analitzar quines han de ser les bones pràctiques apícoles a seguir per tal d’evitar-ne el seu desenvolupament. Es va incidir notablement en què la majoria dels agents productors de malaltia tenen una presència constant a les arnes, davant la qual cosa assoleixen gran importància el grau de fortalesa de les colònies i la qualitat del maneig al qual se sotmeten.

Pel que respecta a les malalties en concret, en tots els casos es va tractar el cicle biològic del patogen implicat, l’epidemiologia i simptomatologia, així com la diagnosi i els diferents tractaments possibles amb les seves avantatges i inconvenients. Igualment es van exposar alternatives a les clàssiques accions a prendre en el cas d’una gestió ecològica dels ruscos.


contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP