Apicultura 03 JULIO RIVAS Turisme rural 01 DANIEL TORRES Apicultura 02 PABLO TAPIA Apicultura 01 PABLO TAPIA PAM 02 MARISA LUNA Tabac 02 Vaques 02 Trumfes 03 MARISA LUNA Tabac 03 JOSEP CASAL Tabac 01 Cabrits 01 MARISA LUNA PAM 01 MARISA LUNA Trumfes 02 MARISA LUNA Vaques 01 Vaques 03 JORDI ALCOBE Trumfes 01 MARISA LUNA Tabac 04 MARISA LUNA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Curs d'apicultura ecològica
La visió actualitzada de l’apicultura ha permès realitzar una reflexió sobre els problemes generals als quals s’enfronta l’activitat apícola a nivell global i que es presenten ja amb molt greus conseqüències als països veïns:
  • Presència constant d’algunes patologies.
  • Augment de les malalties oportunistes.
  • Explotació intensiva de les arnes.
  • Utilització de productes químics que posen en perill tant la sanitat integral de les colònies com la sanitat dels productes generats.
  • Agressions provinents del medi ambient, etc.

Aquesta ha permès arribar a la conclusió que la gestió ecològica dels abellars es perfila com l’única alternativa de futur que es pot plantejar el sector per garantir la seva sostenibilitat.Per aquest motiu, l’Associació de Pagesos i Ramaders va promoure la realització d’un Curs d’apicultura ecològica impartit pel Dr. Jaume Cambra Sánchez, professor de botànica a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i experimentat apicultor. La formació específica, que va comptar amb la subvenció del Govern d’Andorra, va ser realitzada els dies 11 i 25 de setembre, i 9 i 23 d’octubre de 2010 i es va centrar en els temes detallats a continuació:

1. Introducció. Interès i viabilitat de l'apicultura ecològica. Normatives nacionals i europees.
2. Material apícola. Tipus de ruscs. La flora i l’assentament. Les abelles. Material i instal•lacions apícoles.
3. Gestió i selecció genètica. Gestió dels ruscs ecològics. Treballs apícoles. Planificació anual. Multiplicació de colònies. Selecció genètica d’abelles.
4. Sanitat. Estratègies i tractaments ecològics de les malalties. Higiene i profilaxi.
5. La mel i els melats. Extracció i envasat. Física i química de la mel. Origen botànic de la mel. Comercialització dels productes ecològics del rusc.

Durant el curs es van donar les pautes als apicultors per conduir les seves colònies de forma respectuosa amb la biologia de l’abella, amb el mínim impacte sobre els ecosistemes i amb la garantia d’una producció de mel lliure de qualsevol tipus de residus i, per tant, amb totals garanties de salubritat pels consumidors. A banda, el fet que el formador es trobés al capdavant dels estudiosos i investigadors apícoles del territori espanyol, va apropar els assistents a les darreres investigacions en els diferents àmbits abordats, arribant-se a una visió molt actual del conjunt del sector i de les seves principals problemàtiques a nivell internacional.

contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP