Trumfes 03 MARISA LUNA Tabac 02 Apicultura 02 PABLO TAPIA Vaques 02 PAM 01 MARISA LUNA Trumfes 02 MARISA LUNA Tabac 03 JOSEP CASAL PAM 02 MARISA LUNA Cabrits 01 MARISA LUNA Tabac 04 MARISA LUNA Tabac 01 Apicultura 03 JULIO RIVAS Vaques 01 Apicultura 01 PABLO TAPIA Trumfes 01 MARISA LUNA Vaques 03 JORDI ALCOBE Turisme rural 01 DANIEL TORRES
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Jornada Programa sanitari apícola

El dijous 26 de gener de 2012 va tenir lloc la ponència organitzada per l'Associació de Pagesos i Ramaders i presentada pel veterinari d'abelles Sr. Esteve Miràngels, al voltant d'una proposta de Programa sanitari apícola.
Es tracta d'una proposta interessant que podria -amb la voluntat de tots els agents implicats- convertir-se en un protocol d'actuació per reduir la prevalença de les diferents patologies apícoles mitjançant conductes profilàctiques en el maneig de les abelles i prendre consciència de la importància de la participació activa dels apicultors i tècnics en el seguiment, la formació i l'actualització de les estratègies sanitàries.Els objectius d’un programa d’aquestes característiques serien, segons el seu creador i promotor, el veterinari Esteve Miràngels, els següents:
 

  1.  Aconseguir una relació eficient i coordinada entre els diferents actors implicats: Administració, apicultors i veterinaris.
  2. Recollir mostres i dades apícoles fiables i representatives.
  3. Definir estratègies de lluita basades en estudis reals.
  4. Assolir nivells sanitaris acceptables que no comprometin la viabilitat de l’apicultura.
  5. Prendre consciència de la formació i actualització de coneixements en la defensa sanitària.
  6. Promoure conductes profilàctiques en el maneig de les abelles.
  7. Potenciar la selecció d’abelles de la raça autòctona.
  8. Fomentar el valor dels productes apícoles.
  9. Participar en treballs de recerca i estudis científics.
  10. Afavorir el treball cooperatiu entre els apicultors.

La jornada va permetre dibuixar un primer esbós del marc general sota el qual s’hauria de moure un programa sanitari ambiciós. Aquest podria servir d’orientació pel desenvolupament normatiu del sector.contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP