Tabac 01 Vaques 02 Turisme rural 01 DANIEL TORRES Cabrits 01 MARISA LUNA Trumfes 01 MARISA LUNA PAM 01 MARISA LUNA Apicultura 01 PABLO TAPIA Tabac 03 JOSEP CASAL Trumfes 02 MARISA LUNA Vaques 03 JORDI ALCOBE Tabac 04 MARISA LUNA Vaques 01 Apicultura 02 PABLO TAPIA Trumfes 03 MARISA LUNA Tabac 02 PAM 02 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Curs bàsic d'apicultura
El Curs bàsic d’apicultura va ser concebut en un inici per harmonitzar els coneixements dels apicultors i partir d’un mateix nivell a l’hora d’afrontar nous reptes en la promoció del sector. La gran acceptació que va tenir i l’interès que va despertar fora del si de la pròpia Associació va motivar l’any següent una segona edició, aquesta vegada oberta al públic en general, mitjançant la qual es volia divulgar els beneficis que ens aporten les abelles, promocionar l’activitat i proporcionar el coneixements per engrescar nous apicultors i valoritzar la tasca realitzada pels apicultors en actiu.

El temari ha estat desenvolupat i és impartit per alguns dels membres de la Comissió d’Apicultura de l’Associació de Pagesos i Ramaders: el Sr. Josep Ma Goicoechea Utrillo, la Sra. Cristina Tor Armengol, la Sra. Marisa Luna Troya i l’experimentat apicultor Sr. Julio Rivas Quesada. Els promotors de la formació constaten amb satisfacció la bona acollida que té el curs amb cadascuna de les noves edicions que s’han hagut de fer amb posterioritat per posar-lo a l’abast de totes les persones interessades.

Els temes desenvolupats durant el curs són els següents:

L’abella de la mel: biologia i organització social
El poble de les abelles: classificació sistemàtica, tipus d'individus, biologia (esquelet, aparell respiratori, sistema nerviós, sensorial i secretor).
La casa de les abelles (tous i bresques), l’alimentació (mel, pol•len, melat, aparell circulatori, digestiu i excretor), la subdivisió del treball, el llenguatge de les abelles, la batalla dels mascles.
La reproducció i la cria de l’abella: aparell reproductor, vols nupcials, posta i cria d'ous, naixement i maduració.
Evolució de la colònia: l’eixamenament, la colònia òrfena.

El material apícola
Tipus de tous: rústics, racionals o mobilistes.
Estris i equips: material per a les visites (indumentària i utensilis) i material per a l'extracció dels productes apícoles.

• La gestió de l’abellar
Assentament de l’abellar.
Treballs apícoles: utilització d'estris i tasques a realitzar.
Control i recollida d’eixams, multiplicació de colònies i selecció bàsica (cria de reines bàsica).
Higiene, profilaxi i principals malalties.

• Els productes del rusc
Tipus de productes: mel, pol•len, gelea, cera, pròpolis i verí (composició, característiques, extracció, envasament, conservació i aplicacions).

• Normativa apícola
Normativa andorrana.
Explotacions apícoles: normativa espanyola.
Sanitat animal: normativa europea i espanyola.
Producció ecològica: normativa europea sobre la producció i les característiques de la mel.
Mels de qualitat: algunes marques de qualitat espanyoles.

La formació es fa de forma habitual entre els mesos de gener i març de cada any natural.


contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP