Trumfes 02 MARISA LUNA Vaques 01 Vaques 03 JORDI ALCOBE Trumfes 03 MARISA LUNA Tabac 03 JOSEP CASAL PAM 02 MARISA LUNA Tabac 04 MARISA LUNA Tabac 01 Apicultura 01 PABLO TAPIA Vaques 02 Cabrits 01 MARISA LUNA Apicultura 02 PABLO TAPIA Apicultura 03 JULIO RIVAS PAM 01 MARISA LUNA Trumfes 01 MARISA LUNA Turisme rural 01 DANIEL TORRES Tabac 02
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Formació
L’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra vetlla perquè l’agricultura i la ramaderia continuïn sent un sector productiu de gran importància pel conjunt de l’economia del país. La formació en els diferents àmbits d’actuació esdevé vital per a la millora general de les explotacions agràries i la seva adaptació als temps actuals.

L’APRA treballa activament en la realització de cursos i jornades formatives amb l’objecte de:

• Harmonitzar i actualitzar els coneixements dels professionals.
• Proporcionar-los autonomia per facilitar la seva gestió diària.
• Promoure l’adaptació al context actual i a les noves demandes socials.
• Facilitar el compliment de les exigències legals.
• Diversificar les explotacions ramaderes.
• Promoure el treball de qualitat.
• Difondre les bones pràctiques agrícoles.
• Treballar de forma sostenible i amb el màxim respecte pel medi ambient.
• Etc.

Els diferents cursos realitzats s’han anant formulant en resposta a les necessitats detectades i a demanda dels sectors implicats.
 contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP