Apicultura 02 PABLO TAPIA Tabac 02 Apicultura 01 PABLO TAPIA Trumfes 01 MARISA LUNA Tabac 04 MARISA LUNA Vaques 02 Vaques 03 JORDI ALCOBE PAM 02 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS Tabac 01 Cabrits 01 MARISA LUNA Trumfes 02 MARISA LUNA Trumfes 03 MARISA LUNA Tabac 03 JOSEP CASAL PAM 01 MARISA LUNA Vaques 01 Turisme rural 01 DANIEL TORRES
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Què fem?
Des de la seva creació, l'Associació de Pagesos i Ramaders ha treballat força i en molts diferents àmbits per vetllar per la sostenibilitat, la millora i la promoció de l'agricultura i la ramaderia.
Per portar a terme els seus objectius, l'APRA ha col•laborat i col•labora activament amb el Govern i els seus ministeris en les respectives àrees d'actuació i influència del sector, com ara l'agricultura i la ramaderia pròpiament dites, el medi ambient, el turisme, la cultura, l'economia, etc.
És la seva voluntat continuar treballant pel sector per poder garantir i diversificar la renda de les explotacions agràries, a la vegada que posar en valor una activitat estretament relacionada amb la cultura i el paisatge.


Entre els objectius de l'Associació, es troben els següents:

1 - L'agrupació, representació, organització i defensa dels interessos dels seus socis titulars.

2 - La negociació i signatura del contracte amb l'Associació de Fabricants d'Andorra.

3 - La vigilància, control i regulació del sector de la producció agrícola i ramadera, vetllan particularment sobre la qualitat, la quantitat i la procedència dels productes.

4 - El tractament d'informació estadística sobre el sector de la pagesia, la ramaderia i el tabac.

5 - L'assessorament tècnic, jurídic i econòmic per als seus afiliats.

6 - La millora de la formació professional del sector.

7 - La defensa de la continuïtat i increment de l'ajuda pública per assolir una adequada política de subvencions a l'agricultura en general.

8 - L'elaboració de dictàmens i peritatges, actuant com a òrgan d'amigable composició en conflictes entre les parts, o d'arbitratge en matèries agrícoles i ramaderes.

9 - L'organització de serveis i la lliuta contra els riscos catastròfics facilitant la contractació d'assegurances que responguin a les necessitats.

10 - La col·laboració estreta amb tot el sector públic pel que fa a les actuacions destinades a l'àmbit de l'agricultura i la ramaderia.

contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP