Vaques 03 JORDI ALCOBE Vaques 02 PAM 01 MARISA LUNA Apicultura 01 PABLO TAPIA Apicultura 03 JULIO RIVAS PAM 02 MARISA LUNA Vaques 01 Tabac 02 Tabac 04 MARISA LUNA Trumfes 01 MARISA LUNA Tabac 03 JOSEP CASAL Turisme rural 01 DANIEL TORRES Tabac 01 Cabrits 01 MARISA LUNA Trumfes 03 MARISA LUNA Trumfes 02 MARISA LUNA Apicultura 02 PABLO TAPIA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Projecte de cooperació veterinària a Uganda

El projecte d’assistència veterinària desenvolupat als països africans d’Uganda i la República Democràtica del Congo pel veterinari Dr. Jesús Muro Figueres –amb la subvenció pel Ministeri d’Afers Exteriors- compta des del seu inici, a l’any 2010, amb el suport dels pagesos i ramaders andorrans mitjançant la col•laboració de l’Associació. L’objectiu fonamental de la cooperació és la disminució de les malalties infeccioses i parasitàries en el bestiar de renda i, en conseqüència, la seva incidència sobre la salut humana.

La cooperació, promoguda i encapçalada pel Sr. Jesús Muro Figueres, centra els seus esforços en la lluita contra les malalties del bestiar boví, dels petits remugants i del bestiar porcí, així com en la prevenció de les zoonosis, és a dir, les malalties transmeses pels animals als homes. Les malalties zoonòtiques, són, finalment, conseqüència de l’abundància de factors de risc derivats de l’estreta relació que mantenen persones i animals en les àrees rurals d’aquests països, així com de la falta de seguiment de les mínimes pautes d’higiene. A banda d’aquestes importants actuacions, s’han portat a terme d’altres dirigides al control mínim de la població de gossos, com l’obtenció d’un cens, i la desparasitació, la vacunació contra la ràbia i l’esterilització d’aquests animals en un intent de -a través de les successives campanyes- reduir dràsticament els casos de ràbia, tan en animals domèstics i salvatges com en humans.

El projecte ha desenvolupat durant el 2011 –i conjuntament amb l’organització Conservation Through Public Health- per primer cop la presa de mostres en búfals per a l’estudi i la valoració de la difusió de les malalties entre les poblacions d’animals domèstics i salvatges a les zones limítrofes dels parcs naturals amb l’objecte de definir una estratègia d’actuació. Pel futur immediat es preveu ampliar l’actuació a d’altres remugants salvatges com els antílops i facofers per disposar de més informació.

El treball desenvolupat es completa amb xerrades informatives i formatives dirigides a la població local per a la difusió de les pràctiques ramaderes sostenibles i harmòniques amb el medi ambient o la preservació i gestió dels recursos naturals, a les que s’afegeixen altres d’específiques de gran importància dins del context de la zona.

L’èxit i acceptació del projecte ha promogut la seva consolidació mitjançant la cooperació i participació de diferents professionals i entitats. L’Associació de Pagesos i Ramaders ha col•laborat durant les successives edicions a través d’un laboratori portàtil per al diagnòstic dels paràsits, de tancaments per a la contenció dels bestiar durant les actuacions veterinàries i de bicicletes pel desplaçament dels veterinaris i cooperants implicats en el projecte.

El camí de la solidaritat i de la cooperació entre els pobles és la clau per fer entre tots un món millor.
 

| |

contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP